Đường trục phía Nam Hà Nội có tác động thế nào tới thủ đô và khu vực lân cận

Đường trục phía Nam Hà Nội có tác động thế nào tới thủ đô và khu vực lân cận

Tin tức 22/03/2017

Đường trục phía Nam Hà Nội là tuyến đường trọng điểm của thủ đô Hà Nội, đi xuyên qua khu đô thị Thanh Hà. Có kết nối với tỉnh Hà Nam, Ninh Bình với chủ trương nâng cấp ...