Download bản đồ khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh 2016 Full - đã điều chỉnh 1_500

Download bản đồ khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh 2016 Full - đã điều chỉnh 1_500

Để tiện theo dõi quy hoạch chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh khách hàng Download tại đường link dưới đây: nếu không download được khách hàng vui lòng điền email và số điện thoại vào dưới chân trang chúng tôi sẽ gửi bản ...

Bản đồ khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh điều chỉnh lại khu B2.1

Bản đồ khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh điều chỉnh lại khu B2.1

Tập đoàn Mường Thanh đã điều chỉnh lại một số vị trí trên bản đồ khu đô thị trong đó có phân khu B2.1 để mở bán đợt 1. Khu vực này được đánh giá là đẹp nhất  của dự án đô thị Thanh Hà Mường Thanh Cienco5. Khách hàng dowload tại đường link ...

Cienco5 khẳng định thông tin “mất vốn nhà nước” tại Cienco5 và Cienco 5-Land là không chính xác

Cienco5 khẳng định thông tin “mất vốn nhà nước” tại Cienco5 và Cienco 5-Land là không chính xác

Tin tức 19/05/2016

(Xây dựng) - Ông Hà Hùng - Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5) chính thức lên tiếng cho biết thông tin “mất vốn nhà nước” tại Cienco ...

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A2.2 - A2.3 đến A2.10 và A3.1

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A2.2 - A2.3 đến A2.10 và A3.1

Để dowload bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà - Khu A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - A2.6 - A2.7 - A1.10 - A3.1 Quý khách click vào link dưới đây

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A1.1 - A1.2 - A1.3

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A1.1 - A1.2 - A1.3

Để dowload bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà - Khu A gồm lô A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 Quý khách click vào link dưới đây

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4

Để dowload bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà - Khu B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4 Quý khách click vào link dưới đây