Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A1.1 - A1.2 - A1.3
03/05/2016

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A1.1 - A1.2 - A1.3

Để dowload bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà - Khu A gồm lô A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4 Quý khách click vào link dưới đây

Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Kiến Hưng - Hà Đông ( Khu A gồm lô A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4)

Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Kiến Hưng - Hà Đông ( Khu A gồm lô A1.1 - A1.2 - A1.3 - A1.4)

Lưu Ý: Vì file ảnh gốc độ nét cao, Quý khách nên mở bằng máy tính để bàn để đọc dễ dàng hơn

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5