Bảng giá nhà đất khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh CIENCO5 Cập nhập liên tục, bán liền kề Thanh Hà, bán biệt thự Thanh Hà, bán chung cư Thanh Hà, giá liền kề thanh hà, giá biệt thự Thanh Hà, giá chung cư Thanh Hà, giá đất Thanh Hà, giá nhà thanh hà

Bảng Giá Nhà Đất khu Thanh Hà, giá liền kề Thanh Hà, giá biệt thự Thanh Hà, giá chung cư Thanh Hà thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Mường Thanh- CIENCO5
(Hotline 0906 205 887- 0982 253 912)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H510) để xem thông tin chi tiết)

bán đất khu đô thị Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà, bán biệt thự Thanh Hà, bán chung cư Thanh Hà

Nhận ký gửi bất động sản Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà bảng giá mới nhất, bán biệt thự Thanh Hà bảng giá mới nhất

Giá liền kề Thanh Hà, giá biệt thự Thanh Hà, Giá chung cư Thanh Hà, giá đất khu Thanh Hà, giá đất Thanh Hà

Giá bất động sản Thanh Hà, ký gửi liền kề Thanh Hà, ký gửi biệt thự Thanh Hà, ký gửi chung cư Thanh Hà

A1.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3603-223 A1.1 BT03 Đông - Bắc 10m14m 200m2 - 56 triệu/m2 - - - 11.2 tỷ - - -
A2.2 (4)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1018-884 A2.2 BT01 Bắc 12m25m 255m2 - 53 triệu/m2 3780 triệu - - 13.515 tỷ - - -
#H3414-154 A2.2 BT04 Tây - Bắc 10m14m 300m2 - 46 triệu/m2 - - - 13.8 tỷ - - -
#H3441-178 A2.2 Đông - Bắc 0m14m 300m2 - 46.5 triệu/m2 - - - 13.95 tỷ - - -
#H3439-176 A2.2 Đông - Bắc 0m20m 300m2 - 57 triệu/m2 - - - 17.1 tỷ - - -
A2.5 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1075-918 A2.5 BT03 Đông - Nam 10m25m 240m2 - 50 triệu/m2 600 triệu - - 12 tỷ - - -
B1.1 (4)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3599-219 B1.1 BT01 Đông - Nam 10m14m 230m2 - 239.13 triệu/m2 - - - 55 tỷ - - -
#H3395-2293 B1.1 Đông - Nam 10m14m 230m2 - 55 triệu/m2 - - - 12.65 tỷ - - -
#H1286-1099 B1.1 BT03 Tây - Bắc 27.8m14m 231.77m2 - 61.5 triệu/m2 1760 triệu - - 14.254 tỷ - - -
#H3601-221 B1.1 BT04 Tây - Nam 12m14m 240m2 - 50 triệu/m2 - - - 12 tỷ - - -
B1.3 (3)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3617-234 B1.3 BT02 Đông - Bắc 0m25m 291m2 - 75 triệu/m2 - - - 21.825 tỷ - - -
#H3687-2452 B1.3 Đông - Nam 32.77m12m 291.67m2 - 95 triệu/m2 - - - 27.709 tỷ - - -
#H3400-2296 B1.3 BT15 Đông - Bắc 10m14m 200m2 - 49 triệu/m2 - - - 9.8 tỷ - - -
B1.4 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3604-224 B1.4 BT01 Đông - Nam 10m14m 200m2 - 52 triệu/m2 - - - 10.4 tỷ - - -
B2.1 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3336-2287 B2.1 BT03 Tây - Nam 10m14m 250m2 - 62 triệu/m2 - - - 15.56 tỷ - - -
#H3248-33 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250m2 - 62 triệu/m2 - - - 15.5 tỷ - - -
#H3229-12 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250.97m2 - 65 triệu/m2 - - - 16.313 tỷ - - -
#H3410-150 B2.1 BT05 Tây 10m14m 250m2 - 78 triệu/m2 - - - 19.5 tỷ - - -
#H3186-2256 B2.1 BT07 Tây - Nam 10m14m 200m2 - 61.5 triệu/m2 - - - 12.3 tỷ - - -
#H3411-151 B2.1 Tây - Nam 10m14m 200m2 - 61 triệu/m2 - - - 12.2 tỷ - - -
#H3423-162 B2.1 Tây - Nam 10m14m 200m2 - 61 triệu/m2 - - - 12.2 tỷ - - -
B2.2 (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3415-155 B2.2 BT05 Tây 10m14m 200m2 - 48 triệu/m2 - - - 9.6 tỷ - - -
#H3440-177 B2.2 Tây 10m14m 200m2 - 48.5 triệu/m2 - - - 9.7 tỷ - - -
#H3413-153 B2.2 BT07 Đông 10m17m 200m2 - 56 triệu/m2 - - - 11.2 tỷ - - -
#H3438-175 B2.2 BT11 Tây 10m17m 250m2 - 62 triệu/m2 - - - 15.5 tỷ - - -
#H3600-220 B2.2 Tây 10m17m 250m2 - 52 triệu/m2 - - - 13 tỷ - - -
B2.4 (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3209-9 B2.4 BT02 Đông 10m14m 250m2 - 54 triệu/m2 - - - 13.5 tỷ - - -
#H3602-222 B2.4 BT04 Đông 10m14m 200m2 - 48 triệu/m2 - - - 9.6 tỷ - - -
#H3437-174 B2.4 BT06 Tây - Bắc 5m12m 225m2 - 45 triệu/m2 - - - 10.125 tỷ - - -
#H3452-2306 B2.4 Bắc 10m14m 225.02m2 - 45 triệu/m2 - - - 10.126 tỷ - - -
#H3576-2408 B2.4 BT4 Đông 10m14m 200m2 - 48 triệu/m2 - - - 9.6 tỷ - - -
BTVP (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3633-2420 BTVP BT3 Đông - Bắc 10m12m 200m2 - 105 triệu/m2 - - - 21 tỷ - - -
A1.2 (14)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3368-114 A1.2 LK03 Đông - Bắc 5m17m 102m2 - 56.5 triệu/m2 - - - 5.763 tỷ - - -
#H3345-95 A1.2 LK07 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 62.5 triệu/m2 - - - 6.25 tỷ - - -
#H3371-117 A1.2 LK09 Đông - Nam 5m14m 91m2 - 75 triệu/m2 - - - 6.825 tỷ - - -
#H3372-118 A1.2 LK11 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 56 triệu/m2 - - - 5.32 tỷ - - -
#H1538-1314 A1.2 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 56 triệu/m2 - - - 5.32 tỷ - - -
#H3367-113 A1.2 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 56 triệu/m2 - - - 5.32 tỷ - - -
#H3609-229 A1.2 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 57.89 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3370-116 A1.2 LK14 Nam 5m25m 95m2 - 86 triệu/m2 - - - 8.17 tỷ - - -
#H3420-159 A1.2 LK17 Đông - Nam 5m25m 103m2 - 81 triệu/m2 - - - 8.343 tỷ - - -
#H3369-115 A1.2 Tây - Bắc 5m25m 111m2 - 70 triệu/m2 - - - 7.77 tỷ - - -
#H3611-2414 A1.2 Đông - Nam 5m25m 95m2 - 77 triệu/m2 - - - 7.315 tỷ - - -
#H3613-231 A1.2 Nam 5m25m 95m2 - 77 triệu/m2 - - - 7.315 tỷ - - -
#H1476-1260 A1.2 Tây - Nam 5.1m14m 102m2 - 60 triệu/m2 1632 triệu - - 6.12 tỷ - - -
#H3436-173 A1.2 LK22 Tây 5m17m 154.9m2 - 64.5 triệu/m2 - - - 9.991 tỷ - - -
A2.3 (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3373-119 A2.3 LK03 Đông 25.14m50m 147.5m2 - 155 triệu/m2 - - - 22.863 tỷ - - -
#H3230-20 A2.3 LK05 Tây 5m17m 75m2 - 66 triệu/m2 - - - 4.95 tỷ - - -
#H3363-111 A2.3 LK06 Bắc 24.98m60m 147.5m2 - 155 triệu/m2 - - - 22.863 tỷ - - -
#H3259-42 A2.3 Tây 5m14m 100m2 - 52 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - - -
#H3608-228 A2.3 LK08 Bắc 5m14m 100m2 - 47 triệu/m2 - - - 4.7 tỷ - - -
A2.4 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3377-123 A2.4 LK03 Tây 5m17m 117m2 - 37 triệu/m2 - - - 4.329 tỷ - - -
#H3374-120 A2.4 LK10 Nam 5m17m 100m2 - 52 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - - -
#H3496-195 A2.4 LK16 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - - -
#H3360-108 A2.4 Đông 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 - - - 4.8 tỷ - - -
#H3403-143 A2.4 LK18 Bắc 5m14m 100m2 - 49 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - - -
#H3376-122 A2.4 LK19 Nam 5.1m20.5m 102.06m2 - 63 triệu/m2 - - - 6.43 tỷ - - -
#H3375-121 A2.4 Nam 22.06m20.5m 87.44m2 - 75 triệu/m2 - - - 6.558 tỷ - - -
A2.7 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3378-124 A2.7 LK05 Bắc 5m14m 80m2 - 63 triệu/m2 - - - 5.04 tỷ - - -
#H3379-125 A2.7 LK09 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 56 triệu/m2 - - - 5.04 tỷ - - -
A3.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3416-2298 A3.1 LK01 Đông 5m14m 100m2 - 36 triệu/m2 - - - 3.6 tỷ - - -
B1.1 (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3412-152 B1.1 BT03 Bắc 0m0m 231m2 - 61 triệu/m2 - - - 14.091 tỷ - - -
#H3421-160 B1.1 LK03 Tây 5m14m 100m2 - 85 triệu/m2 - - - 8.5 tỷ - - -
#H3364-112 B1.1 LK09 Bắc 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3380-126 B1.1 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 80 triệu/m2 - - - 8 tỷ - - -
#H3381-127 B1.1 LK15 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 58 triệu/m2 - - - 5.22 tỷ - - -
B1.2 (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3402-142 B1.2 LK03 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 57 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
#H3407-147 B1.2 LK05 Tây - Bắc 5m14m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H3417-156 B1.2 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H727-684 B1.2 LK06 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 61.5 triệu/m2 500 triệu - - 6.15 tỷ - - -
#H3357-106 B1.2 Đông - Bắc 5.1m14m 102m2 - 64 triệu/m2 - - - 6.528 tỷ - - -
#H410-410 B1.2 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 70 triệu/m2 820 triệu - - 7 tỷ - - -
B1.3 (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3384-130 B1.3 LK07 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 80 triệu/m2 - - - 8 tỷ - - -
#H855-767 B1.3 LK11 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 65 triệu/m2 1200 triệu - - 6.5 tỷ - - -
#H3383-129 B1.3 LK12 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 73 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - - -
#H3385-131 B1.3 LK13 Tây - Nam 5m30m 123.17m2 - 98 triệu/m2 - - - 11.949 tỷ - - -
#H3386-132 B1.3 LK14 Tây - Nam 5m30m 122.14m2 - 90 triệu/m2 - - - 10.993 tỷ - - -
#H3362-110 B1.3 LK15 Đông - Bắc 0m17m 125m2 - 98 triệu/m2 - - - 12.25 tỷ - - -
B1.4 (22)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1355-1164 B1.4 LK05 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 60 triệu/m2 900 triệu - - 6 tỷ - - -
#H3409-149 B1.4 LK09 Bắc 5m17m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H1397-1199 B1.4 Tây - Nam 5m30m 125m2 - 98 triệu/m2 2750 triệu - - 12.25 tỷ - - -
#H3648-253 B1.4 Tây - Nam 5m30m 125m2 - 82 triệu/m2 - - - 10.25 tỷ - - -
#H3388-134 B1.4 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 63 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H3419-158 B1.4 LK10 Tây - Bắc 5m25m 100m2 - 72 triệu/m2 - - - 7.2 tỷ - - -
#H3401-2297 B1.4 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 73 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - - -
#H3406-146 B1.4 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 73 triệu/m2 - - - 7.3 tỷ - - -
#H3387-133 B1.4 LK13 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 63 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H3615-232 B1.4 LK15 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 64 triệu/m2 - - - 8.16 tỷ - - -
#H852-764 B1.4 Đông - Nam 5m17m 100m2 - 62 triệu/m2 1200 triệu - - 6.2 tỷ - - -
#H3616-233 B1.4 LK16 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 64 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - - -
#H2846-134 B1.4 LK22 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 49 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - - -
#H3577-201 B1.4 LK24 Bắc 5m14m 100m2 - 43 triệu/m2 - - - 4.3 tỷ - - -
#H3356-105 B1.4 LK25 Tây - Bắc 5m14m 100m2 - 53 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - - -
#H1399-1201 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 48 triệu/m2 300 triệu - - 4.8 tỷ - - -
#H3418-157 B1.4 LK27 Đông 5m14m 100m2 - 44 triệu/m2 - - - 4.4 tỷ - - -
#H3398-2294 B1.4 LK28 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 57 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
#H3548-2385 B1.4 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 60 triệu/m2 - - - 7.65 tỷ - - -
#H3554-198 B1.4 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 60 triệu/m2 - - - 7.65 tỷ - - -
#H3355-104 B1.4 LK30 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 52 triệu/m2 - - - 5.2 tỷ - - -
#H3434-171 B1.4 LK39 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 50.5 triệu/m2 - - - 5.05 tỷ - - -
B2.1 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3361-109 B2.1 LK03 Tây 5m17m 85.6m2 - 39 triệu/m2 - - - 3.338 tỷ - - -
#H3399-2295 B2.1 Đông 5m14m 85.6m2 - 38 triệu/m2 - - - 3.253 tỷ - - -
B2.2 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3422-161 B2.2 LK03 Tây 10m60m 300m2 - 98 triệu/m2 - - - 29.4 tỷ - - -
B2.3 (9)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3433-170 B2.3 LK04 Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H1430-1228 B2.3 LK06 Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 700 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H3137-2245 B2.3 LK07 Nam 21.57m17m 115m2 - 64.5 triệu/m2 - - - 7.418 tỷ - - -
#H3391-137 B2.3 Nam 5m17m 115m2 - 64 triệu/m2 - - - 7.36 tỷ - - -
#H1356-1165 B2.3 LK10 Tây 5m30m 112.5m2 - 75 triệu/m2 675 triệu - - 8.438 tỷ - - -
#H1174-998 B2.3 LK11 Đông 5m14m 112.5m2 - 53 triệu/m2 787.5 triệu 0 tỷ - 5.963 tỷ - - -
#H2429-49 B2.3 LK12 Nam 5m17m 85m2 - 66 triệu/m2 3375 triệu - - 5.61 tỷ - - -
#H3435-172 B2.3 Tây 5m30m 112.5m2 - 75 triệu/m2 - - - 8.438 tỷ - - -
#H3392-138 B2.3 LK17 Nam 5m14m 112m2 - 49 triệu/m2 - - - 5.488 tỷ - - -
B1.4-HH02.2B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3393-2292 B1.4-HH02.2B Bắc Đông - Bắc 70m2 - 18.86 triệu/m2 - - 1.32 tỷ - - -
HH02.1A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3567-200 HH02.1A Nam Bắc 65m2 - 21.54 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - - -
HH02.1B (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3628-241 HH02.1B Đông - Nam Tây - Bắc 76m2 - 22.37 triệu/m2 - - 1.7 tỷ - - -
#H3626-239 HH02.1B Tây - Bắc Đông - Nam 65m2 - 21.54 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - - -
HH02.1C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3589-210 HH02.1C Tây - Bắc Đông - Nam 67m2 - 20.9 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - - -
HH02.2B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3590-211 HH02.2B Đông - Bắc Tây - Nam 70m2 - 19.43 triệu/m2 - - 1.36 tỷ - - -
HH02A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3426-165 HH02A Đông Nam 70m2 - 20.71 triệu/m2 - - 1.45 tỷ - - -
HH02D (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3429-168 HH02D Tây Đông 48m2 - 20.83 triệu/m2 - - 1 tỷ - - -
HH03A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3607-227 HH03A Tây - Bắc Đông - Nam 66m2 - 22.73 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - - -
HH03B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3425-164 HH03B Tây Đông - Bắc 80m2 - 21.25 triệu/m2 - - 1.7 tỷ - - -
HH03C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3430-169 HH03C Tây - Bắc Đông - Nam 68m2 - 21.32 triệu/m2 - - 1.45 tỷ - - -
HH03E (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3424-163 HH03E Đông Bắc 78m2 - 19.87 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - - -
HH03F (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3427-166 HH03F Đông - Bắc Tây 71.63m2 - 19.96 triệu/m2 - - 1.43 tỷ - - -
HH01C (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3579-2410 Tây - Bắc 3.3m0m 33m2 - 40.91 triệu/m2 - - - 1.35 tỷ - - -
HH02A (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3646-251 Bắc 4m0m 40m2 - 36.25 triệu/m2 - - - 1.45 tỷ - - -
HH03A (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3647-252 Bắc 3.5m0m 36m2 - 40.28 triệu/m2 - - - 1.45 tỷ - - -