Bảng giá nhà đất khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh CIENCO5 Cập nhập liên tục, bán liền kề Thanh Hà, bán biệt thự Thanh Hà, bán chung cư Thanh Hà, giá liền kề thanh hà, giá biệt thự Thanh Hà, giá chung cư Thanh Hà, giá đất Thanh Hà, giá nhà thanh hà

Bảng Giá Nhà Đất khu Thanh Hà, giá liền kề Thanh Hà, giá biệt thự Thanh Hà, giá chung cư Thanh Hà thuộc Khu Đô Thị Thanh Hà Mường Thanh- CIENCO5
(Hotline 0906 205 887- 0982 253 912)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #H510) để xem thông tin chi tiết)

bán đất khu đô thị Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà, bán biệt thự Thanh Hà, bán chung cư Thanh Hà

Nhận ký gửi bất động sản Thanh Hà, bán liền kề Thanh Hà bảng giá mới nhất, bán biệt thự Thanh Hà bảng giá mới nhất

Giá liền kề Thanh Hà, giá biệt thự Thanh Hà, Giá chung cư Thanh Hà, giá đất khu Thanh Hà, giá đất Thanh Hà

Giá bất động sản Thanh Hà, ký gửi liền kề Thanh Hà, ký gửi biệt thự Thanh Hà, ký gửi chung cư Thanh Hà

A1.1 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3603-223 A1.1 BT03 Đông - Nam 10m14m 200m2 - 63 triệu/m2 - - - 12.6 tỷ - - -
#H3833-2598 A1.1 BT05 Tây - Bắc 32m25m 287.5m2 - 75 triệu/m2 - - - 21.563 tỷ - - -
A2.2 (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H1018-884 A2.2 BT01 Bắc 12m25m 255m2 - 52 triệu/m2 3780 triệu - - 13.26 tỷ - - -
#H3782-2547 A2.2 Đông - Nam 12m14m 300m2 - 50 triệu/m2 - - - 15 tỷ - - -
#H3781-2546 A2.2 BT04 Đông - Bắc 12m14m 300m2 - 50 triệu/m2 - - - 15 tỷ - - -
#H3441-178 A2.2 Đông - Bắc 12m14m 300m2 - 51 triệu/m2 - 3.7 tỷ - 15.3 tỷ - - -
#H3414-154 A2.2 Bắc 10m14m 300m2 - 49.5 triệu/m2 - - - 14.85 tỷ - - -
#H3439-176 A2.2 Tây - Nam 12m25m 300m2 - 55 triệu/m2 - - - 16.5 tỷ - - -
A2.3 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3834-2599 A2.3 BT03 Đông 28.99m14m 225.95m2 - 56 triệu/m2 - - - 12.653 tỷ - - -
#H3733-2498 A2.3 BT04 Bắc 10m14m 196.4m2 - 52 triệu/m2 - - - 10.213 tỷ - - -
A2.5 (3)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3787-2552 A2.5 BT02 Đông - Nam 10m14m 240m2 - 48 triệu/m2 - - - 11.52 tỷ - - -
#H3713-2478 A2.5 BT03 Tây - Bắc 10m14m 240m2 - 45 triệu/m2 - - - 10.8 tỷ - - -
#H1075-918 A2.5 Đông - Nam 10m25m 240m2 - 53 triệu/m2 600 triệu - - 12.72 tỷ - - -
B1.1 (5)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3599-219 B1.1 BT01 Đông - Nam 10m14m 230m2 - 60 triệu/m2 - - - 13.8 tỷ - - -
#H3395-2293 B1.1 Đông - Nam 10m14m 230m2 - 62 triệu/m2 - - - 14.26 tỷ - - -
#H1286-1099 B1.1 BT03 Tây - Bắc 27.8m14m 231.77m2 - 85 triệu/m2 1760 triệu - - 19.7 tỷ - - -
#H3412-152 B1.1 Tây - Bắc 27.8m14m 231.77m2 - 68 triệu/m2 - - - 15.76 tỷ - - -
#H3601-221 B1.1 BT04 Tây - Nam 12m14m 240m2 - 53 triệu/m2 - - - 12.72 tỷ - - -
B1.3 (4)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3617-234 B1.3 BT02 Đông - Bắc 30m25m 291m2 - 84 triệu/m2 - - - 24.444 tỷ - - -
#H3687-2452 B1.3 Đông - Nam 32.77m12m 291.67m2 - 96 triệu/m2 - - - 28 tỷ - - -
#H4270-3035 B1.3 BT07 Tây - Nam 10m14m 230m2 - 89.13 triệu/m2 - - - 20.5 tỷ - - -
#H3400-2296 B1.3 BT15 Đông - Bắc 10m14m 200m2 - 53 triệu/m2 - - - 10.6 tỷ - - -
B1.4 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3604-224 B1.4 BT01 Đông - Nam 10m14m 200m2 - 52 triệu/m2 - - - 10.4 tỷ - - -
B2.1 (8)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3336-2287 B2.1 BT03 Tây - Nam 10m14m 250m2 - 95.4 triệu/m2 - - - 23.85 tỷ - - -
#H3248-33 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250m2 - 77 triệu/m2 - - - 19.25 tỷ - - -
#H4268-3033 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250m2 - 80 triệu/m2 - - - 20 tỷ - - -
#H3229-12 B2.1 Tây - Nam 10m14m 250.97m2 - 85 triệu/m2 - - - 21.332 tỷ - - -
#H3410-150 B2.1 BT05 Tây 10m14m 250m2 - 78 triệu/m2 - - - 19.5 tỷ - - -
#H3186-2256 B2.1 BT07 Tây - Nam 10m14m 200m2 - 78 triệu/m2 - - - 15.6 tỷ - - -
#H3411-151 B2.1 Tây - Nam 10m14m 200m2 - 78 triệu/m2 - - - 15.6 tỷ - - -
#H3423-162 B2.1 Tây - Nam 10m14m 200m2 - 80 triệu/m2 - - - 16 tỷ - - -
B2.2 (11)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3959-2724 B2.2 BT03 Đông 27.82m14m 202.5m2 - 64 triệu/m2 - - - 12.96 tỷ - - -
#H3440-177 B2.2 BT05 Tây 10m14m 200m2 - 55 triệu/m2 - - - 11 tỷ - - -
#H3415-155 B2.2 Tây 10m14m 200m2 - 54 triệu/m2 - - - 10.8 tỷ - - -
#H3413-153 B2.2 BT07 Đông 10m17m 200m2 - 56 triệu/m2 - - - 11.2 tỷ - - -
#H3861-2626 B2.2 BT09 Bắc 10m14m 200m2 - 51 triệu/m2 - - - 10.2 tỷ - - -
#H4055-2820 B2.2 BT10 Bắc 10m14m 200m2 - 50 triệu/m2 - - - 10 tỷ - - -
#H3832-2597 B2.2 Nam 10m20.5m 200m2 - 63 triệu/m2 - - - 12.6 tỷ - - -
#H3960-2725 B2.2 Nam 10m20.5m 200m2 - 60 triệu/m2 - - - 12 tỷ - - -
#H4050-2815 B2.2 Bắc 10m14m 200m2 - 53 triệu/m2 - - - 10.6 tỷ - - -
#H3438-175 B2.2 BT11 Tây 10m17m 250m2 - 68 triệu/m2 - - - 17 tỷ - - -
#H3600-220 B2.2 Tây 10m17m 250m2 - 69 triệu/m2 - - - 17.25 tỷ - - -
B2.4 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3831-2596 B2.4 BT01 Nam 10m14m 200m2 - 57 triệu/m2 - - - 11.4 tỷ - - -
#H3209-9 B2.4 BT02 Đông 10m14m 250m2 - 62 triệu/m2 - - - 15.5 tỷ - - -
#H3576-2408 B2.4 BT04 Đông 10m14m 200m2 - 53 triệu/m2 - - - 10.6 tỷ - - -
#H3602-222 B2.4 Đông 10m14m 200m2 - 53 triệu/m2 - - - 10.6 tỷ - - -
#H3437-174 B2.4 BT06 Tây - Bắc 5m12m 225m2 - 53 triệu/m2 - - - 11.925 tỷ - - -
#H3452-2306 B2.4 Bắc 10m14m 225.02m2 - 53 triệu/m2 - - - 11.926 tỷ - - -
#H3830-2595 B2.4 BT6 Nam 10m50m 225.31m2 - 70 triệu/m2 - - - 15.772 tỷ - - -
A1.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3707-2472 A1.1 LK01 Đông - Nam 10m60m 300m2 - 125 triệu/m2 - - - 37.5 tỷ - - -
A1.2 (20)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3368-114 A1.2 LK03 Đông - Bắc 5m17m 102m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.63 tỷ - - -
#H4047-2812 A1.2 Tây - Nam 5m14m 75m2 - 70 triệu/m2 - - - 5.25 tỷ - - -
#H4036-2801 A1.2 LK06 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
#H3345-95 A1.2 LK07 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H3728-2493 A1.2 LK08 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 67 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - - -
#H3371-117 A1.2 LK09 Đông - Nam 5m14m 91m2 - 80 triệu/m2 - - - 7.28 tỷ - - -
#H3372-118 A1.2 LK11 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 64 triệu/m2 - - - 6.08 tỷ - - -
#H3367-113 A1.2 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 63 triệu/m2 - - - 5.985 tỷ - - -
#H3609-229 A1.2 Tây - Nam 5m14m 95m2 - 64.21 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H1538-1314 A1.2 Đông - Bắc 5m14m 95m2 - 69 triệu/m2 - - - 6.555 tỷ - - -
#H4038-2803 A1.2 LK12 Đông - Bắc 5.1m14m 96.9m2 - 65.02 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H4048-2813 A1.2 LK14 Đông - Bắc 5.1m14m 97m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.79 tỷ - - -
#H3370-116 A1.2 Nam 5m25m 95m2 - 105 triệu/m2 - - - 9.975 tỷ - - -
#H3420-159 A1.2 LK17 Đông - Nam 5m25m 103m2 - 100 triệu/m2 - - - 10.3 tỷ - - -
#H3369-115 A1.2 Tây - Bắc 5m25m 111m2 - 98 triệu/m2 - - - 10.878 tỷ - - -
#H3611-2414 A1.2 Đông - Nam 5m25m 95m2 - 90 triệu/m2 - - - 8.55 tỷ - - -
#H3613-231 A1.2 Nam 5m25m 95m2 - 90 triệu/m2 - - - 8.55 tỷ - - -
#H1476-1260 A1.2 Tây - Nam 5.1m14m 102m2 - 70 triệu/m2 1632 triệu - - 7.14 tỷ - - -
#H3436-173 A1.2 LK22 Tây - Nam 20m17m 154.9m2 - 90 triệu/m2 - - - 13.941 tỷ - - -
#H3727-2492 A1.2 Đông - Bắc 5m17.5m 98m2 - 70 triệu/m2 - - - 6.86 tỷ - - -
A2.3 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3780-2545 A2.3 LK02 Tây 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3373-119 A2.3 LK03 Đông 25.14m50m 147.5m2 - 155 triệu/m2 - - - 22.863 tỷ - - -
#H3230-20 A2.3 LK05 Tây 5m17m 75m2 - 85.33 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - - -
#H3363-111 A2.3 LK06 Bắc 24.98m60m 147.5m2 - 155 triệu/m2 - - - 22.863 tỷ - - -
#H3779-2544 A2.3 Đông 5.1m50m 102m2 - 160 triệu/m2 - - - 16.32 tỷ - - -
#H3259-42 A2.3 Tây 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3608-228 A2.3 LK08 Bắc 5m14m 100m2 - 57 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
A2.4 (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3377-123 A2.4 LK03 Tây 5m17m 117m2 - 42 triệu/m2 - - - 4.914 tỷ - - -
#H4033-2798 A2.4 Đông 5m17m 117.5m2 - 40.8 triệu/m2 - - - 4.794 tỷ - - -
#H3374-120 A2.4 LK10 Nam 5m17m 100m2 - 61 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H3496-195 A2.4 LK16 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 54 triệu/m2 - - - 5.4 tỷ - - -
#H4032-2797 A2.4 Đông 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3360-108 A2.4 Đông 5m14m 100m2 - 54.5 triệu/m2 - - - 5.45 tỷ - - -
#H3403-143 A2.4 LK18 Bắc 5m14m 100m2 - 53 triệu/m2 - - - 5.3 tỷ - - -
#H3376-122 A2.4 LK19 Nam 5.1m20.5m 102.06m2 - 66 triệu/m2 - - - 6.736 tỷ - - -
#H3375-121 A2.4 Nam 22.06m20.5m 87.44m2 - 78 triệu/m2 - - - 6.82 tỷ - - -
#H3768-2533 A2.4 Tây 5m17m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
A2.7 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3378-124 A2.7 LK05 Bắc 5m14m 80m2 - 63 triệu/m2 - - - 5.04 tỷ - - -
#H3379-125 A2.7 LK09 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 62 triệu/m2 - - - 5.58 tỷ - - -
A3.1 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3416-2298 A3.1 LK01 Đông 5m14m 100m2 - 39 triệu/m2 - - - 3.9 tỷ - - -
B1.1 (10)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3421-160 B1.1 LK03 Tây 5m14m 100m2 - 90 triệu/m2 - - - 9 tỷ - - -
#H3801-2566 B1.1 LK07 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 92 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - - -
#H3802-2567 B1.1 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 95 triệu/m2 - - - 9.5 tỷ - - -
#H3736-2501 B1.1 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 70 triệu/m2 - - - 7 tỷ - - -
#H3364-112 B1.1 LK09 Bắc 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3380-126 B1.1 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 90 triệu/m2 - - - 9 tỷ - - -
#H3789-2554 B1.1 LK10 Đông - Bắc 5m14m 90m2 - 71.11 triệu/m2 - - - 6.4 tỷ - - -
#H4031-2796 B1.1 LK11 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 77.78 triệu/m2 - - - 7 tỷ - - -
#H3381-127 B1.1 LK15 Tây - Nam 5m14m 90m2 - 67.78 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H3766-2531 B1.1 LK7 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 66 triệu/m2 - - - 6.6 tỷ - - -
B1.2 (6)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3402-142 B1.2 LK03 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 60 triệu/m2 - - - 6 tỷ - - -
#H3407-147 B1.2 LK05 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - - -
#H3417-156 B1.2 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 61 triệu/m2 - - - 6.1 tỷ - - -
#H727-684 B1.2 LK06 Đông - Bắc 5m14m 100m2 - 61.5 triệu/m2 500 triệu - - 6.15 tỷ - - -
#H3357-106 B1.2 Đông - Bắc 5.1m14m 102m2 - 64 triệu/m2 - - - 6.528 tỷ - - -
#H410-410 B1.2 Tây - Nam 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 820 triệu - - 8.2 tỷ - - -
B1.3 (7)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3384-130 B1.3 LK07 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 92 triệu/m2 - - - 9.2 tỷ - - -
#H855-767 B1.3 LK11 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 79 triệu/m2 1200 triệu - - 7.9 tỷ - - -
#H3383-129 B1.3 LK12 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 77 triệu/m2 - - - 7.7 tỷ - - -
#H3385-131 B1.3 LK13 Tây - Nam 5m30m 123.17m2 - 121 triệu/m2 - - - 14.904 tỷ - - -
#H3769-2534 B1.3 Tây - Bắc 5m17m 85m2 - 88 triệu/m2 - - - 7.48 tỷ - - -
#H3386-132 B1.3 LK14 Tây - Nam 5m30m 122.14m2 - 119 triệu/m2 - - - 14.535 tỷ - - -
#H3362-110 B1.3 LK15 Đông - Bắc 23m17m 125m2 - 110 triệu/m2 - - - 13.75 tỷ - - -
B1.4 (27)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3777-2542 B1.4 LK01 Tây - Bắc 5m25m 102m2 - 83 triệu/m2 - - - 8.466 tỷ - - -
#H1355-1164 B1.4 LK05 Tây - Nam 5m17m 100m2 - 68 triệu/m2 900 triệu - - 6.8 tỷ - - -
#H3409-149 B1.4 LK09 Bắc 5m17m 100m2 - 68 triệu/m2 - - - 6.8 tỷ - - -
#H1397-1199 B1.4 Tây - Nam 5m30m 125m2 - 115 triệu/m2 2750 triệu - - 14.375 tỷ - - -
#H3648-253 B1.4 Tây - Nam 5m30m 125m2 - 110 triệu/m2 - - - 13.75 tỷ - - -
#H3388-134 B1.4 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 69 triệu/m2 - - - 6.9 tỷ - - -
#H3419-158 B1.4 LK10 Tây - Bắc 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - - -
#H3401-2297 B1.4 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 82 triệu/m2 - - - 8.2 tỷ - - -
#H3406-146 B1.4 Đông - Bắc 5m25m 100m2 - 81 triệu/m2 - - - 8.1 tỷ - - -
#H4044-2809 B1.4 LK13 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 71 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - - -
#H3387-133 B1.4 Tây - Bắc 5m17m 100m2 - 71 triệu/m2 - - - 7.1 tỷ - - -
#H3615-232 B1.4 LK15 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 75 triệu/m2 - - - 9.563 tỷ - - -
#H852-764 B1.4 Đông - Nam 5m17m 100m2 - 65 triệu/m2 1200 triệu - - 6.5 tỷ - - -
#H3616-233 B1.4 LK16 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 67 triệu/m2 - - - 6.7 tỷ - - -
#H3577-201 B1.4 LK24 Bắc 5m14m 100m2 - 58 triệu/m2 - - - 5.8 tỷ - - -
#H3356-105 B1.4 LK25 Tây - Bắc 5m14m 100m2 - 63 triệu/m2 - - - 6.3 tỷ - - -
#H1399-1201 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 300 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H4045-2810 B1.4 LK26 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 49 triệu/m2 - - - 4.9 tỷ - - -
#H3418-157 B1.4 LK27 Đông 5m14m 100m2 - 48.5 triệu/m2 - - - 4.85 tỷ - - -
#H4046-2811 B1.4 Đông - Bắc 24.07m14m 127.5m2 - 62 triệu/m2 - - - 7.905 tỷ - - -
#H4049-2814 B1.4 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 47.5 triệu/m2 - - - 4.75 tỷ - - -
#H3398-2294 B1.4 LK28 Đông - Nam 5m14m 100m2 - 65 triệu/m2 - - - 6.5 tỷ - - -
#H3548-2385 B1.4 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 70 triệu/m2 - - - 8.925 tỷ - - -
#H3554-198 B1.4 Tây - Nam 24.07m17m 127.5m2 - 70 triệu/m2 - - - 8.925 tỷ - - -
#H3355-104 B1.4 LK30 Đông - Bắc 5m17m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H4029-2794 B1.4 LK39 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
#H3434-171 B1.4 Tây - Nam 5m14m 100m2 - 62 triệu/m2 - - - 6.2 tỷ - - -
B2.1 (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3361-109 B2.1 LK03 Tây 5m17m 85.6m2 - 39 triệu/m2 - - - 3.338 tỷ - - -
#H3399-2295 B2.1 Đông 5m14m 85.6m2 - 38 triệu/m2 - - - 3.253 tỷ - - -
B2.2 (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3422-161 B2.2 LK03 Tây 10m60m 300m2 - 110 triệu/m2 - - - 33 tỷ - - -
B2.3 (14)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4027-2792 B2.3 LK04 Tây - Bắc 20m14m 127.5m2 - 66 triệu/m2 - - - 8.415 tỷ - - -
#H3433-170 B2.3 Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3917-2682 B2.3 LK05 Bắc 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 - - - 5.5 tỷ - - -
#H3774-2539 B2.3 Đông 5m14m 85m2 - 62 triệu/m2 - - - 5.27 tỷ - - -
#H1430-1228 B2.3 LK06 Nam 5m14m 100m2 - 55 triệu/m2 700 triệu - - 5.5 tỷ - - -
#H3137-2245 B2.3 LK07 Nam 21.57m17m 115m2 - 75 triệu/m2 - - - 8.625 tỷ - - -
#H3391-137 B2.3 Nam 5m17m 115m2 - 73.5 triệu/m2 - - - 8.453 tỷ - - -
#H3767-2532 B2.3 Bắc 5m14m 100m2 - 57 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
#H1356-1165 B2.3 LK10 Tây 5m30m 112.5m2 - 86 triệu/m2 675 triệu - - 9.675 tỷ - - -
#H1174-998 B2.3 LK11 Đông 5m14m 112.5m2 - 57 triệu/m2 787.5 triệu 0 tỷ - 6.412 tỷ - - -
#H3435-172 B2.3 LK12 Tây 5m30m 112.5m2 - 81 triệu/m2 - - - 9.113 tỷ - - -
#H3776-2541 B2.3 LK15 Nam 5m20.5m 85.01m2 - 67.05 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
#H3392-138 B2.3 LK17 Đông 5m14m 112m2 - 56 triệu/m2 - - - 6.272 tỷ - - -
#H3775-2540 B2.3 LK18 Nam 5m20.5m 85m2 - 67.06 triệu/m2 - - - 5.7 tỷ - - -
LKCVP (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4204-2969 LKCVP TT9 Đông - Bắc 4.5m42m 90.06m2 - 186.54 triệu/m2 - - - 16.8 tỷ - - -
B1.4 HH02-2C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3784-2549 B1.4 HH02-2C Đông - Bắc Đông - Nam 76m2 - 20.39 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - - -
B1.4-HH02.2B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3393-2292 B1.4-HH02.2B Bắc Đông - Bắc 70m2 - 18.86 triệu/m2 - - 1.32 tỷ - - -
HH02.1A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3567-200 HH02.1A Nam Bắc 65m2 - 21.54 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - - -
HH02.1B (2)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3628-241 HH02.1B Đông - Nam Tây - Bắc 76m2 - 22.37 triệu/m2 - - 1.7 tỷ - - -
#H3626-239 HH02.1B Tây - Bắc Đông - Nam 65m2 - 21.54 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - - -
HH02.1C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3589-210 HH02.1C Tây - Bắc Đông - Nam 67m2 - 20.9 triệu/m2 - - 1.4 tỷ - - -
HH02.2B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3590-211 HH02.2B Đông - Bắc Tây - Nam 70m2 - 19.43 triệu/m2 - - 1.36 tỷ - - -
HH02A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3426-165 HH02A Đông Nam 70m2 - 20.71 triệu/m2 - - 1.45 tỷ - - -
HH02D (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3429-168 HH02D Tây Đông 48m2 - 20.83 triệu/m2 - - 1 tỷ - - -
HH03A (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3607-227 HH03A Tây - Bắc Đông - Nam 66m2 - 22.73 triệu/m2 - - 1.5 tỷ - - -
HH03B (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3425-164 HH03B Tây Đông - Bắc 80m2 - 21.25 triệu/m2 - - 1.7 tỷ - - -
HH03C (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3430-169 HH03C Tây - Bắc Đông - Nam 68m2 - 21.32 triệu/m2 - - 1.45 tỷ - - -
HH03E (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3424-163 HH03E Đông Bắc 78m2 - 19.87 triệu/m2 - - 1.55 tỷ - - -
HH03F (1)
Tòa Tầng Căn số Hướng nhà Ban công Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3427-166 HH03F Đông - Bắc Tây 71.63m2 - 19.96 triệu/m2 - - 1.43 tỷ - - -
HH01C (2)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3579-2410 Tây - Bắc 3.3m0m 33m2 - 34.85 triệu/m2 - - - 1.15 tỷ - - -
#H3804-2569 Tây - Bắc 3.3m0m 33m2 - 34.85 triệu/m2 - - - 1.15 tỷ - - -
HH02A (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3646-251 Bắc 4m0m 40m2 - 36.25 triệu/m2 - - - 1.45 tỷ - - -
HH02B (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H4203-2968 3.5m0m 34.36m2 - 43.66 triệu/m2 - - - 1.5 tỷ - - -
HH03A (1)
Phân khu Tên lô Số ô Hướng nhà Mặt tiềnMặt đường Diện tích Đơn giá HĐ Đơn giá bán Chênh Giá xây dựng Đã đóng Giá trị giao dịch Còn lại Tổng giá trị
#H3647-252 Bắc 3.5m0m 36m2 - 40.28 triệu/m2 - - - 1.45 tỷ - - -