Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4
03/05/2016

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4

Để dowload bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà - Khu B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4 Quý khách click vào link dưới đây

Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Kiến Hưng - Hà Đông ( Khu B gồm các lô B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4)

Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Kiến Hưng - Hà Đông ( Khu B gồm các lô B2.1 - B2.2 - B2.3 - B2.4)

Lưu Ý: Vì file ảnh gốc độ nét cao, Quý khách nên mở bằng máy tính để bàn để đọc dễ dàng hơn

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5