Download bản đồ khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh 2016 Full - đã điều chỉnh 1_500
07/06/2016

Download bản đồ khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh 2016 Full - đã điều chỉnh 1_500

Để tiện theo dõi quy hoạch chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh khách hàng Download tại đường link dưới đây:

nếu không download được khách hàng vui lòng điền email và số điện thoại vào dưới chân trang chúng tôi sẽ gửi bản đồ sau khi nhận được yêu cầu.

⇒ Bản mới nhất (cập nhập 21/06/2018): https://drive.google.com/open?id=1yRh_QPbfCKoXuNG9nVcF2EabKEgnLOp9

Link dự phòng: http://www.mediafire.com/file/7a7eoi8c23fs405/quy-hoach-khu-do-thi-thanh-ha-moi-nhat-06.2018.jpg

------------------

⇒ Bản mới nhất (cập nhập 05/05/2018): https://drive.google.com/file/d/1S0FVj2b0MI5FRycqkr50XKRpIa50KMH1

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh ( khu A) mời khách hàng click vào  ĐÂY ( 27 Mb) 

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh ( khu B) mời khách hàng click vào ĐÂY  ( 26 Mb) 

⇒ Link dự phòng (Google Driver): https://drive.google.com/drive/folders/1W0ahHITixU0mgd1TYXCkWVJ9jVyaXGsX

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Khu (A-B - có chia từng phân khu nhỏ) mời khách hàng click vào ĐÂY ( 22 Mb) 

 

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5