Bảng hàng liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà mới nhất
06/11/2023

Bảng hàng liền kề biệt thự Thanh Hà cập nhật mới nhất tháng 11/2023

(SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 502/TB-VP CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ ĐÃ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA KĐT THANH HÀ A, THANH HÀ B, HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐỂ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, GIÁ ĐẤT TẠI KĐT THANH HÀ A, B CÓ SỰ BIẾN ĐỘNG KHÁ LỚN => Quý khách hàng cần cập nhật giá mới nhất mời liên hệ Hotline của Bất động sản Vuông: 0906 205 887)

LINK THÔNG BÁO TẠI ĐÂY!

(Cập nhật ngày 25/11/2023)

LH: 0906.205.887 - 08.555.2.8888

Bảng hàng liền kề biệt thự Thanh Hà cập nhật mới nhất như sau:

Khu A1.1 Thanh Hà A

bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT01 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT02 đường 25-14m giá 100 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT02 đường 14m giá 70 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT03 đường 14-14m giá 75 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT04 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT05 đường 14m giá 58 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT05 đường 14-14m giá 64 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT05 đường 25m giá 80 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT06 đường góc14-25m giá 90 triệu/m2

Khu A1.2 Thanh Hà A

bán biệt thự Thanh Hà khu A1.2 lô BT01 đường 17-17m giá 55 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.2 lô BT01 đường 14m giá 58 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.2 lô BT04 đường 14m giá 70 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK01 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK01 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK02 đường VH-14m giá 70 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK02 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK02 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK03 đường 17m giá 66 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK03 đường 17m giá 64 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK04 đường 17m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK05 đường 17m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK06 đường 14m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK07 đường 14m giá 64 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK07 đường 14m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK08 đường 17m giá 72 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK11 đường 17m giá 89 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK12 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK14 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK17 đường 25m giá 95 triệu/m2

 

Khu A1.3 Thanh Hà A

bán biệt thự Thanh Hà khu A1.3 lô BT02 đường 25m giá 70 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A1.3 lô BT11 đường 14m giá 75 triệu/m2

 

Khu A2.2 Thanh Hà A

bán biệt thự Thanh Hà khu A2.2 lô BT04 đường 17-14m giá 68 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A2.2 lô BT04 đường 14m giá 47,5 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A2.2 lô BT04 đường 25-17m giá LH triệu/m2

 

Khu A2.3 Thanh Hà A

bán biệt thự Thanh Hà khu A2.3 lô BT01 đường 17m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A2.3 lô BT04 đường 14-14m giá 65 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A2.3 lô BT04 đường 14m giá 52 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.3 lô LK03 đường 50-17m giá 170 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.3 lô LK06 đường 50m giá 150 triệu/m2

 

Khu A2.4 Thanh Hà A

bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK03 đường 17m giá 40,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK07 đường 25-17m giá 107 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK07 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK09 đường 25-17m giá 120 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK12 đường VH-17m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK17 đường 14m giá 55 triệu/m2

Khu A2.5 Thanh Hà A

bán biệt thự Thanh Hà khu A2.5 lô BT02 đường 17m giá 58 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu A2.5 lô BT02 đường 14m giá 50 triệu/m2

Khu A2.10 Thanh Hà A

Bán biệt thự Thanh Hà khu A2.10 lô BT02 đường 17m giá 60 triệu/m2

Khu B1.1 Thanh Hà B

74 Căn- đóng ngay 40% tiền XD khi mua bán 

bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT01 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT01 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT01 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT01 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT02 đường 14m giá 72 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT02 đường 14-46m giá 80 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT02 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT03 đường 14m giá 53 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT03 đường 14-14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT03 đường 14+14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT03 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT03 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT03 đường 14-14m giá 72 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT04 đường 14m giá 53 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT04 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT04 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT04 đường 14-14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT05 đường 14m giá 55,5 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT05 đường 25m giá 96 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT05 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK02 đường VH+46m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK04 đường 46-14m giá 110 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK04 đường 14m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK05 đường VH-14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK05 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK05 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK05 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK05 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK07 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK07 đường 14m giá 64,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK07 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK07 đường 25m giá 86 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK08 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK08 đường 25m giá 86 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK09 đường 14m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK09 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK09 đường 25-14m giá 115 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK09 đường 25m giá 88 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK09 đường VH-25m giá 88 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK10 đường 14m giá 67 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK10 đường 14m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK10 đường 17m giá 79 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK10 đường 17m giá 103 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường VH-14m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường 14m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường VH-14m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường 14m giá 71 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường 14m giá 66 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK12 đường 14m giá 66 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK12 đường 14m giá 67 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK12 đường 14m giá 67 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK12 đường 25m giá 80 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK12 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK13 đường 14m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK13 đường 14m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK13 đường 14m giá x triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK13 đường 14-14m giá 94 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK14 đường VH-25m giá 75 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK15 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK15 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK15 đường VH-14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK16 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK16 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK16 đường VH-25+14m giá 77 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK16 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK16 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK17 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK17 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK17 đường 14m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK17 đường 14m giá 64 triệu/m2
bán shophouse Thanh Hà khu B1.1 lô LK18 đường 60m giá 130 triệu/m2
bán shophouse Thanh Hà khu B1.1 lô LK18 đường 60m giá LH triệu/m2
bán shophouse Thanh Hà khu B1.1 lô LK19 đường 60m giá 125 triệu/m2

 

Khu B1.2 Thanh Hà B

bán liền kề Thanh Hà khu B1.2 lô LK01 đường 25-14m giá 120 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.2 lô LK04 đường 25m giá 85 triệu/m2

bán liền kề Thanh Hà khu B1.2 lô LK06 đường 25m giá 80 triệu/m2

 

Khu B1.3 Thanh Hà B

bán biệt thự Thanh Hà khu B1.3 lô BT03 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK08 đường 25m giá 87 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK10 đường 25m giá 82 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK13 đường 30m giá 121 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK13 đường 17m giá 86 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK14 đường 17m giá 75 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK15 đường 25m giá 120 triệu/m2

 

Khu B1.4 Thanh Hà B

bán biệt thự Thanh Hà khu B1.4 lô BT06 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B1.4 lô BT15 đường 14-14m giá 58 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK01 đường 25m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK02 đường 25m giá 80 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK04 đường 25-17m giá 120 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK07 đường 30m giá 115 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK10 đường 25m giá 80 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK11 đường VH-25m giá 84,3 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK13 đường 17m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK13 đường 17m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK13 đường 17m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK16 đường 17m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK17 đường 17m giá 66 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK18 đường 17m giá 70 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK20 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK21 đường 17m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 đường VH-14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 đường 14m giá 66 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK23 đường 14-14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK23 đường 14m giá 48 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK24 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK24 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK25 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK25 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK25 đường 14m giá 53 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK26 đường 14m giá 53 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK27 đường VH-14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK27 đường 14m giá 53 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK27 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 58 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK29 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK29 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK30 đường 17m giá 55 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK30 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK30 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK31 đường 14m giá 59 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK31 đường 14m giá 58,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK32 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK32 đường 14m giá 58 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK32 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK32 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK32 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK33 đường 14m giá 60,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK33 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK33 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK34 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK35 đường VH-14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK35 đường 14m giá 58 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK36 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 14m giá 59 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 14m giá 65 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 14m giá 62 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 17m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 17m giá 68 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK39 đường 14m giá LH triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK39 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK39 đường 14m giá 58,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK39 đường 14m giá LH triệu/m2

 

Khu B2.1 Thanh Hà B

bán biệt thự Thanh Hà khu B2.1 lô BT07 làn 2 hồ đường 14m giá 69 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.1 lô BT08 đường mặt hồ-14+14m giá 91 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.1 lô BT09 đường hồ-30+14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.1 lô BT14 đường mặt hồ-17m đã xây dựng giá LH triệu/m2

 

Khu B2.2 Thanh Hà B

bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT01 đường 25m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT01 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT01 đường 14m giá x triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT01 đường 14m giá 58 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT02 đường 17m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT02 đường 17m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT02 đường 17m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT02 đường 17m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT02 đường 50m giá 100 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT02 đường 50m giá 100 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT03 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT03 đường 14m giá 54 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT04 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT05 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT05 đường 14-14m giá 59 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT05 đường 14m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT05 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT07 đường 17m giá 65 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT07 đường 17m giá 65 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT07 đường 20,5-17m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT08 đường 14m giá 48 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT11 đường 17+17m giá 68 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT12 đường 17+17m giá 61 triệu/m2
bán shophouse Thanh Hà khu B2.2 lô LK03 đường 50m giá 105 triệu/m2

 

Khu B2.3 Thanh Hà B

bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK01 đường 14m giá 54 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK07 đường 14-17m giá 65,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK11 đường VH-14m giá 56,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK11 đường 30m giá 80 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK12 đường 17m giá 74 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK13 đường 17m giá 76,5 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK14 đường 14m giá 56 triệu/m2
bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK15 đường 14m giá triệu/m2

 

Khu B2.4 Thanh Hà B

bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT01 đường 20,5-17m giá 90 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT01 đường 20,5m giá 90 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT01 đường 20,5m giá 68 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT01 đường 14m giá 55 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT02 đường 17+17m giá 58,5 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT03 đường 17m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT03 đường 14-14m giá 65 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT03 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT04 đường 14m giá 50 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT04 đường 14m giá 47,5 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá 65 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá 60 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 50m giá 110 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT06 đường 14m giá 50 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT06 đường 14m giá LH triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT06 đường 50m giá 82 triệu/m2
bán shophouse Thanh Hà khu B2.4 lô LK02 đường 50m giá 100 triệu/m2

 

Khu B2.5 Thanh Hà B

bán biệt thự Thanh Hà khu B2.5 lô BT03 đường 14m giá 47 triệu/m2

bán biệt thự Thanh Hà khu B3.1 lô BT01 đường 14m giá 43 triệu/m2
bán biệt thự Thanh Hà khu B3.1 lô BT01 đường 50m giá 40 triệu/m2

.....

anh-dep-thanh-ha

Quý khách hàng cần cập nhật giá mới nhất mời liên hệ Hotline của Bất động sản Vuông: 0906 205 887

Địa chỉ: Kiot số 46-48 toà HH01C Khu đô thị Thanh Hà

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5