Phụ lục hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Phụ lục hợp đồng BT) dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây
12/11/2023

Phụ lục hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Phụ lục hợp đồng BT) dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

Phụ lục hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Phụ lục hợp đồng BT) dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây số 06/2023/PLHĐ - 02/HĐBT giữa UBND Thành phố Hà Nội và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Nhà đầu tư), công ty cổ phần phát triển địa ốc CIENCO 5 (Doanh nghiệp dự án). 

Nội dung toàn văn bản như sau:

phu-luc-hop-dong-bt-thanh-ha

phu-luc-hop-dong-bt-thanh-ha

phu-luc-hop-dong-bt-thanh-ha

phu-luc-hop-dong-bt-thanh-ha

phu-luc-hop-dong-bt-thanh-ha

phu-luc-hop-dong-bt

 

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5