UPDATE LIÊN TỤC: Giá liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà ngày 11/11/2023
11/11/2023

UPDATE LIÊN TỤC: Giá liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà ngày 11/11/2023

(SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 502/TB-VP CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ ĐÃ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA KĐT THANH HÀ A, THANH HÀ B, HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐỂ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, GIÁ ĐẤT TẠI KĐT THANH HÀ A, B CÓ SỰ BIẾN ĐỘNG KHÁ LỚN => Quý khách hàng cần cập nhật giá mới nhất mời liên hệ Hotline của Bất động sản Vuông: 0906 205 887)

LINK THÔNG BÁO TẠI ĐÂY!

Bảng hàng liền kề biệt thự Thanh Hà cập nhật mới nhất như sau:

Khu A1.1 Thanh Hà A

Bán biệt thự Thanh Hà khu A1.1 lô BT05 đường 25m giá 80 triệu/m2

Khu A1.2 Thanh Hà A

Bán biệt thự Thanh Hà khu A1.2 lô BT01 đường 17-17m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK01 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK01 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK02 đường 14m góc vườn hoa giá 70triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK02 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK03 đường 17m giá 64triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK07 đường 14m giá 70triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK07 đường 14m giá 68triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK11 đường 17m giá 89triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A1.2 lô LK12 đường 14m giá 62triệu/m2

 

Khu A1.3 Thanh Hà A

Bán biệt thự Thanh Hà khu A1.3 lô BT11 đường 14m giá 75 triệu/m2

Khu A2.2 Thanh Hà A

Bán biệt thự Thanh Hà khu A2.2 lô BT04 đường 14-17m giá 68triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu A2.2 lô BT04 đường 14m giá 47,5triệu/m2

 

Khu A2.3 Thanh Hà A

Bán biệt thự Thanh Hà khu A2.3 lô BT04 đường 14m giá 65triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A2.3 lô LK03 Góc đường 50-17m giá 170triệu/m2

 

Khu A2.4 Thanh Hà A

Bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK03 đường 17m giá 40,5triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK09 góc đường 25-17m giá 129,2triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu A2.4 lô LK17 đường 14m giá 55triệu/m2

 

Khu B1.1 Thanh Hà B

Bán biệt thự Thanh Hà khu B1.1 lô BT04 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK11 đường 14m giá 71triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK12 đường 14m giá 67triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.1 lô LK13 góc đường 14-14m giá 94triệu/m2

 

Khu B1.2 Thanh Hà B

Bán liền kề Thanh Hà khu B1.2 lô LK04 đường 25m giá 85triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.2 lô LK06 đường 25m giá 80triệu/m2

 

Khu B1.3 Thanh Hà B

Bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK08 đường 25m giá 87triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK10 đường 25m giá 82triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK13 đường 17m giá 86triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.3 lô LK14 đường 17m giá 75triệu/m2

  

Khu B1.4 Thanh Hà B

Bán biệt thự Thanh Hà khu B1.4 lô BT06 đường 14mgiá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK02 đường 25m giá 80triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK04 Góc đường 14-25m giá 120triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK07 đường 30m giá 115triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK10 đường 25m giá 80triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK11 đường 25m giá 84,3triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK16 đường 17m giá 68triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK17 đường 17m giá 66triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK18 đường 17m giá 70triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK20 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK21 đường 17m giá 65triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 góc vườn hoa đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK22 đường 14m giá 62triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK23 góc đường 14-14m giá 62triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK23 đường 14m giá 48triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK24 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK24 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK25 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK25 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK25 đường 14m giá 53triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK26 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK27 đường 14m giá 53triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK28 đường 14m giá 58triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK29 đường 17m giá 62triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK29 đường 14m giá 65triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK30 đường 17m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK30 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK31 đường 14m giá 59triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK31 đường 14m giá 58,5triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK32 đường 14m giá 58triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK33 đường 14m giá 60,5triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK33 đường 14m giá 62triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK33 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK34 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK35 đường 14m giá 58triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK36 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 14m giá 59triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 14m giá 62triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK38 đường 17m giá 68triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK39 đường 14m giá 60triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B1.4 lô LK39 đường 14m giá 58,5triệu/m2

 

Khu B2.1 Thanh Hà B

Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.1 lô BT07 đường 14m làn 2 hồ giá 69triệu/m2

Khu B2.2 Thanh Hà B

Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.2 lô BT11 đường 17m giá 68triệu/m2

Khu B2.3 Thanh Hà B

Bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK01 đường 14m giá 55triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK11 đường 14m giá 56,5triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK11 đường 30m giá 80triệu/m2
Bán liền kề Thanh Hà khu B2.3 lô LK14 đường 14m giá 56triệu/m2

 

Khu B2.4 Thanh Hà B

Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT01 đường 20,5m giá 68triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT02 đường 17m giá 58,5triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT03 đường 17m giá 60triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT03 đường 14-14m giá 65triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá 65triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá 60triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 17m giá 60triệu/m2
Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.4 lô BT05 đường 50m giá 110triệu/m2

 

Khu B2.5 Thanh Hà B

Bán biệt thự Thanh Hà khu B2.5 lô BT03 đường 14m giá 47triệu/m2

Quý khách hàng cần cập nhật giá mới nhất mời liên hệ Hotline của Bất động sản Vuông: 0906 205 887

Địa chỉ: Kiot số 46-48 toà HH01C Khu đô thị Thanh Hà

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5