Cienco5 từng muốn mua thêm CP tại Cienco5 Land để giữ quyền phủ quyết nhưng bất thành!
15/06/2016

Cienco5 từng muốn mua thêm CP tại Cienco5 Land để giữ quyền phủ quyết nhưng bất thành!

(NTD) - Trong thời gian gần đây báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực xung quanh câu chuyện Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land) chuyển nhượng 95% cổ phần ngoài nhà nước cho ông Lê Thanh Thản. Chuyện chắc chẳng có gì khi mà một số cổ đông mới của Tổng Cty CP công trình giao thông 5 (Cienco5) không làm phức tạp hoá vấn đề trên các mặt báo vì những lý do ai cũng biết đó là lợi nhuận, "con gà tức nhau tiếng gáy...?".

Theo tìm hiểu PV Báo Người tiêu dùng, ngày 04/12/2007, Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT 5 có Quyết định số 2047/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt Đề án thành lập Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc CIENCO5 (CIENCO5 Địa ốc) với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng; trong đó Tổng công ty XDCTGT5 góp 24,5 tỷ chiếm 49% và giao cho CIENCO5 Địa ốc thực hiện toàn bộ các dự án địa ốc Tổng công ty dự kiến thực hiện tại tỉnh Hà Tây.

Ngày 28/12/2007, Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc CIENCO5 (CIENCO5- Land) được sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần lần đầu số 0303000973.

Ngày 04/3/2008 Tổng công ty XDCTGT5 có văn bản số 272/KHDA giao cho Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc CIENCO5 là doanh nghiệp dự án thay mặt Tổng công ty để triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án Địa ốc do Tổng công ty làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

CIENCO
Dự án Thanh Hà Cenco5 Land từ khi đại gia Lê Thanh Thản là cổ đông có cổ phần 95% đã thay da, đổi thịt từng ngày. Ảnh: Bình Minh

Công ty Cổ phần phát triển địa ốc CIENCO5 đã tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư như tổ chức lập: Đề xuất dự án; Quy hoạch; Dự án đầu tư… và đã được UBND tỉnh Hà Tây cũ có các Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 03/12/2007 về việc chấp thuận Hồ sơ đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT; số 479/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Thanh Hà-CIENCO5 tại thành phố Hà Đông và huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây; số 480/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng-CIENCO5 tại huyện Thanh Oai tỉnh Hà Tây….

Ngày 23/01/2008 Hội đồng Quản trị Tổng công ty có Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT về việc thống nhất chuyển giao các dự án tại địa bàn tỉnh Hà Tây cho Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc CIENCO5 trực tiếp đầu tư và triển khai thực hiện dự án.

Ngày 18/4/2008 Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (Hợp đồng BT) số 02/HĐBT đã được ký giữa Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tây (là cơ quan nhà nước được UBND tỉnh Hà Tây ủy quyền làm đại diện) và Tổng Công ty XDCTGT5 (là nhà đầu tư); Công ty Cổ phần phát triển Địa ốc CIENCO5 (là doanh nghiệp dự án).

Ngày 25/4/2008 Bộ Kế hoạch và đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 15/BKH-GCNĐTTN cho dự án Đường trục phía Nam theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước.

Ngày 06/5/2010 tại cuộc họp HĐQT mở rộng Tổng công ty gồm lãnh đạo từ Phó trưởng phòng đến Chủ tịch HĐQT đã thảo luận bàn bạc và thống nhất: Nhằm tạo ra khoản lợi nhuận góp phần lành mạnh hóa nền tài chính Tổng công ty tiến đến đáp ứng đủ điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con và cổ phần hóa toàn Tổng công ty trong thời gian sớm nhất. Thống nhất giao khoán lợi nhuận cho Cienco5 land trong việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tây với mức khoán lợi nhuận cố định,

Ngày 7/5/2010 HĐQT có Nghị quyết số 489/HĐQT về việc thống nhất chủ trương giao các dự án tại địa bàn Hà Tây – Hà Nội cho Cienco5 land thực hiện với mức khoán lợi nhuận 2% giá trị chi phí sử dụng đất phải nộp cho TP Hà Nội với tổng số tiền thu từ các dự án do Cienco5 land thực hiện là: 137,73 tỷ đồng.

Trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty mẹ (30/6/2013) Cienco5 land đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Tổng công ty.

Về đầu tư vốn vào Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land)

Thực hiện quyết định số 2046/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty XDCTGT5 về việc phê duyệt Đề án thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Địa Ốc CIENCO5 (Cienco 5 Land). Tổng công ty XDCTGT5 đã góp 24.500.000.000 đồng vào Công ty Cienco 5 Land, tương ứng chiếm 49% vốn điều lệ.

 

Năm 2009, Cienco 5 Land tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 100 tỷ. HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 1004/NQ-HĐQT ngày 09/9/2009 về việc đầu tư vốn vào Công ty Cienco 5 Land với nội dung cụ thể như sau:

Tổng công ty không đầu tư tăng vốn lần này vào Cienco 5 Land đồng thời bán bớt phần vốn của Tổng công ty tại Cienco 5 Land : 1.950.000 cổ phần. Vậy phần vốn góp của Tổng công ty tại thời điểm này là: 5 tỷ đồng (24.500.000.000 đồng – 19.500.000.000 đồng) tương ứng 5% vốn điều lệ (5 tỷ đồng/100 tỷ đồng).

Tổng Công ty giao cho người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Cienco 5 Land bán quyền mua 2.450.000 cổ phần với giá tối thiểu là: 1000 đồng/ quyền mua 1CP.

Năm 2010: Cienco 5 Land tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 200 tỷ theo tỷ lệ 1:1. HĐQT Tổng công ty có nghị quyết số: 827/NQ-HĐQT ngày 17/8/2010 thống nhất mua thêm 500.000 cổ phần để tăng vốn góp từ 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng, giữ nguyên tỷ lệ vốn góp tại Cienco5 land là 5% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 30/6/2013, Tổng Công ty xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty, trong đó đánh giá lại khoản đầu tư tài chính dài hạn của Cienco5 Land tăng thêm 305 triệu đồng. Như vậy Tổng số vốn đầu tư của Tổng Công ty tại Cienco5 Land là 10,305 tỷ đồng.

Để tăng cường việc thực hiện trách nhiệm Nhà đầu tư của Tổng Công ty đối với dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã tổ chức họp để thống nhất trình Bộ GTVT cho phép Tổng Công ty được đầu tư thêm vốn vào Cienco5 Land từ 5% lên 36% vốn điều lệ với khoảng 6,2 triệu cổ phần, đơn giá mua 10.000 đồng/CP để đạt tỉ lệ vồn góp của Tổng Công ty tại Cienco5 Land là 36% (giữ quyền phủ quyết) và Tổng Công ty đã có văn bản số 1300/TCT5-TCKT ngày 11/9/2013 trình Bộ GTVT. Đến ngày 19/9/2013 Bộ GTVT đã có văn bản trả lời số 9918/BGTVT - QLDN với nội dung: Trước mắt, yêu cầu Tổng Công ty tập trung chỉ đạo, thực hiện các bước Cổ phần hóa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo đúng tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt. Vì vậy Tổng Công ty vẫn giữ nguyên tỉ lệ vốn góp tại Cienco5 Land là 5%.

Năm 2014: Cienco 5 Land tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ lên 400 tỷ, HĐQT Tổng công ty ban hành nghị quyết số 524/NQ-HĐQT ngày 20/8/2014. Tổng Công ty thống nhất chủ trương mua thêm 1.000.000 cổ phần tăng vốn góp từ 10,305 tỷ lên 20,305 tỷ, tỷ lệ vốn góp là 5% vốn điều lệ.

Vậy đã rõ việc Tổng Cty công trình giao thông 5 (Cenco5) góp vốn, rồi thoái vốn giảm CP tại Cenco5 Land đều rất minh bạch, việc cổ phần của Cenco5 không hề bị mất vốn nhà nước như một số thông tin nghi vấn đưa ra. 

Vậy ở đây chỉ là có hay không chuyện "Con gà tức nhau tiếng gáy" mà thôi.

Bình Minh
Báo Người Tiêu Dùng

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5