Vụ ‘thay tên đổi chủ’ KĐT Mỹ Hưng: Cienco 5 Land kêu cứu Phó Thủ tướng Thường trực
07/12/2020

Vụ ‘thay tên đổi chủ’ KĐT Mỹ Hưng: Cienco 5 Land kêu cứu Phó Thủ tướng Thường trực

Sau khi gửi đơn khiếu nại về Quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc thay tên, đổi chủ tại dự án khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5, Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) tiếp tục gửi đơn kêu cứu khẩn cấp lên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

 

Vụ Hà Nội ‘thay tên đổi chủ’ KĐT Mỹ Hưng: Cienco 5 Land kêu cứu Phó thủ tướng Thường trực

Đơn kêu cứu do ông Đỗ Trung Kiên, Tổng giám đốc Cienco 5 Land, người được ủy quyền đại diện theo pháp luật gửi lên Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Ông Kiên cho biết công ty có nhận được Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP. Hà Nội về điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Tại điều 1, quyết định này nêu: “Điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi hơn 182ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5)”.

Cienco 5 Land kiến nghị đình chỉ hiệu lực Quyết định của TP. Hà Nội

Theo ông Kiên, quyết định trên đây là không có căn cứ, trái pháp luật, làm thay đổi địa vị pháp lý, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cienco 5 Land.

Ông Kiên cho biết năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã ký Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với Cienco 5 và Cienco 5 Land (gọi là bên B).

Cienco 5 Land cơ bản đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B-Cienco 5

Theo Hợp đồng BT, bên B tự thu xếp nguồn vốn tổ chức xây dựng và hoàn thành tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây có chiều dài 41,5km.

Để hoàn vốn của dự án đường trục phía Nam, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao cho bên B thực hiện dự án khác, gồm 3 dự án bất động sản là dự án khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5, dự án khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5 và dự án khu đô thị Mỹ Hưng – Cienco 5.

Căn cứ Hợp đồng BT, ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây đã ban hành các Quyết định thu hồi đất và giao cho Cienco 5 Land để thực hiện dự án hoàn vốn của dự án đầu tư (bao gồm Quyết định số 3128/QĐ-UBND thu hồi 182ha đất để thực hiện dự án khu đô thị Mỹ Hưng; Quyết định 3129/QĐ- UBND thu hồi 279ha đất trên địa bàn huyện Thanh Oai để thực hiện dự án khu đô thị Thanh Hà A và dự án khu đô thị Thanh Hà B; Quyết định 3130/QĐ-UBND thu hồi 108ha để thực hiện dự án khu đô thị Thanh Hà A và dự án khu đô thị Thanh Hà B).

Ông Kiên khẳng định việc UBND tỉnh Hà Tây giao cho Cienco 5 Land quản lý, thực hiện dự án BT đường trục phía Nam và các dự án hoàn vốn là dự án khu đô thị Thanh Hà A, khu đô thị Thanh Hà B, khu đô thị Mỹ Hưng là đúng quy định của pháp luật.

Hơn nữa, Cienco 5 cũng đã chuyển giao toàn bộ quyền của nhà đầu tư cho Cienco 5 Land.

Mặt khác, ông Kiên cũng cho biết từ năm 2008 đến nay, phía Cienco 5 Land đã đầu tư vốn thực hoàn thành việc xây dựng 20,3km đường trục phía Nam theo hợp đồng BT; thanh toán khoản lợi nhuận khoán cho Cienco 5 là 131,7 tỷ đồng; thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Thanh Hà A-Cienco 5; thực hiện dự án khu đô thị Thanh Hà B-Cienco 5; thanh toán 510 tỷ đồng tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước, thực hiện ký quỹ 50 tỷ đồng…

“Cienco 5 không còn nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến dự án BT và các dự án hoàn vốn nêu trên. Chủ đầu tư dự án đường trục BT và các dự án hoàn vốn là Cienco 5 Land”, Tổng giám đốc Cienco 5 Land nhấn mạnh.

Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây

Đáng chú ý, ông Kiên cho rằng trong quá trình tham mưu ban hành Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP. Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đúng trình tự thì phải làm việc với chủ đầu tư - Cienco 5 Land. Tuy nhiên, Sở lại không liên hệ, trao đổi, lấy ý kiến của doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc ban hành Quyết định số 5269 của UBND TP. Hà Nội căn cứ theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản có liên quan sau năm 2013 là áp dụng pháp luật hồi tố có hại vì đã làm thay đổi nội dung Quyết định giao đất số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ), bởi Quyết định này căn cứ Luật Đất đai 2003 và các văn bản liên quan tại thời điểm đó.

Tổng giám đốc Cienco 5 Land kiến nghị Phó thủ tướng Trương Hòa Bình xem xét, có ý kiến để cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hiệu lực của Quyết định 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND TP. Hà Nội, đồng thời giữ nguyên Quyết định số 3128-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháo của Cienco 5 Land.

Quyết định của UBND TP. Hà Nội hiện đang gây tranh cãi "nảy lửa". Song, thực tế dù UBND tỉnh Hà Tây trước đây có giao đất đúng hay sai và quyết định vừa rồi của UBND TP. Hà Nội có sai hay đúng thì người thiệt hại nhiều nhất hiện nay là doanh nghiệp.

Được biết, cùng với quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại dự án khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco 5, UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình UBND TP điều chỉnh tên người sử dụng đất tại khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5.

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5