STT Tên tài liệu Download
1Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh Khu (A-B - có chia từng phân khu nhỏ)Dowload
2Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh ( khu B)Dowload
3Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh ( khu A)Dowload