Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A2.2 - A2.3 đến A2.10 và A3.1
03/05/2016

Download bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà A2.2 - A2.3 đến A2.10 và A3.1

Để dowload bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà - Khu A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - A2.6 - A2.7 - A1.10 - A3.1 Quý khách click vào link dưới đây

Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Kiến Hưng - Hà Đông ( Khu A gồm các lô A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - A2.6 - A2.7 - A1.10 - A3.1)

Bản đồ chia lô khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Kiến Hưng - Hà Đông ( Khu A gồm các lô A2.2 - A2.3 - A2.4 - A2.5 - A2.6 - A2.7 - A1.10 - A3.1)

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5