TIN NÓNG: VĂN BẢN MỚI NHẤT CỦA UBND TP HÀ NỘI CHO PHÉP TRIỂN KHAI THỦ TỤC ĐỂ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI KĐT THANH HÀ
31/10/2023

TIN NÓNG: VĂN BẢN MỚI NHẤT CỦA UBND TP HÀ NỘI CHO PHÉP TRIỂN KHAI THỦ TỤC ĐỂ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI KĐT THANH HÀ

UBND Thành phố Hà Nội đã có thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn như sau:

 

1. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo, thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023

2. UBND Thành phố THỐNG NHẤT CHO PHÉP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC THEO QUY ĐỊNH để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp Giấy phép xây dựng (Theo quy định pháp luật hiện hành), không có vi phạm về quy hoạch, đất dai xây dựng, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành các công trình trong khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Cụ thể:

- Lô đất B1.1: Phù hợp với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở XD đã có Thông báo số 519/SXD-QLXD ngày 16/01/2020.

- Lô đất B1.2 đến B1.4; B2.2 đến B2.5; A1.1 đến A1.3; A2.1 đến A2.7 : Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy trình quy định, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

3. Đối với các công trình tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B có vi phạm trật tự xây dựng, giao Sở xây dựng chủ trì phối hợp với UBND Quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, các sở ban ngành liên quan thống kê, rà soát, lên phương án xử lý...

Thời gian hoàn thành trước 30/11/2023.

Toàn văn văn bản như sau:

van-ban-thanh-ha

van-ban-thanh-ha

 

 

Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5