Thông báo

Thông báo

Thông báo nâng cấp website Dothithanhha.net

Thông báo nâng cấp website Dothithanhha.net

Thông báo 27/11/2016

Sau 2 năm vận hành website Dothithanhha.net, nhận thấy website đến nay không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng của khu đô thị Thanh Hà. Vì vậy BQT quyết định nâng cấp giao diện và tính ...